Skip navigation

Biomag

Het menselijk lichaam bestaat uit meerdere miljarden levende cellen. Deze cellen hebben een zwak elektrisch potentieel om zich heen. Het gepulseerde magnetische veld van Biomag penetreert diep in het lichaam en beïnvloedt dit elektrische potentieel van de cellen, en stimuleert hen om ze te activeren.

Gepulseerde magnetische 3D Biomag-therapie creëert optimale omstandigheden om genezing te versnellen, pijn te verminderen en, in het algemeen, het lichaam te regenereren. Het is erg handig voor het genezen van fracturen en het versnellen van botgenezing.

De toepassing van laagfrequente gepulste magnetische therapie resulteert in verschillende belangrijke biologische effecten in weefsels. Dit zijn vooral pijnstillende, vaatverwijdende en stimulerende effecten. Elke toepassing, binnen het gehele frequentiebereik van 1 tot 81 Hz in Biomag-apparaten, omvat alle effecten die in verschillende intensiteitsniveaus worden terug gevonden. Over het algemeen hebben lage frequenties de meeste invloed op alle pijnlijke aandoeningen en stimuleren ze genezing. De middenfrequenties bieden het sterkste vaatverwijdende effect (expansie van de bloedvaten) en de hoge stimulatiefrequenties bieden de beste genezings- en regeneratie-effecten.